Informatie voor ouders

 

RouwHulp

voor kinderen en jongeren in rouw

 

Waarom wordt deze behandeling aangeboden

 

Het overlijden van een ouder, broer of zus is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die kinderen mee kunnen maken. De meeste kinderen kunnen een dergelijk verlies goed verwerken. Maar sommigen lopen vast in hun verwerking. Zij ontwikkelen psychosociale en emotionele problemen. Bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht is een behandeling ontwikkeld die erop gericht is kinderen te helpen bij het verwerken van het verlies en dergelijke problemen te voorkomen.

 

 

Voor wie is de behandeling geschikt?

 

RouwHulp is een behandeling die specifiek gericht is op kinderen tussen de 8 en 18 jaar waarvan recentelijk een dierbare is overleden.

 

 

Voor wie is de behandeling minder geschikt?

 

In sommige gevallen is de behandeling minder geschikt. Dit is bijvoorbeeld als er sprake is van een vorm van autisme, ernstige vormen van ADHD of andere gedragsstoornissen, of van een verstandelijke handicap. Daarnaast is het niet mogelijk om aan de behandeling deel te nemen als er gelijktijdig andere psychosociale hulp wordt ontvangen. Ten slotte zijn alcohol en/of drugsmisbruik door kind of ouder(s) belangrijke redenen om niet deel te kunnen nemen aan de behandeling.

 

 

Uit hoeveel bijeenkomsten bestaat de behandeling?

 

De behandeling bestaat uit negen bijeenkomsten voor het kind en vijf bijeenkomsten voor de ouder(s).

 

 

Wat zijn de kosten van de behandeling

 

Rouwhulp wordt momenteel aangeboden bij een aantal instellingen in Nederland waaronder het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht. Hulp aan jeugdigen wordt sinds januari 2015 niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeraar, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het Ambulatorium heeft met een groot aantal gemeenten een contract. Raadpleeg de website van het Ambulatorium voor meer informatie.

 

Contact: info@rouwhulp.nl 030-253 7624

 

 

Copyright © All Rights Reserved