Informatie voor ouders


RouwHulp

voor kinderen en jongeren in rouw


Waarom wordt deze behandeling aangeboden


Het overlijden van een ouder, broer of zus is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die kinderen mee kunnen maken. De meeste kinderen kunnen een dergelijk verlies goed verwerken. Maar sommigen lopen vast in hun verwerking. Zij ontwikkelen psychosociale en emotionele problemen. Bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht is een behandeling ontwikkeld die erop gericht is kinderen te helpen bij het verwerken van het verlies en dergelijke problemen te voorkomen.Voor wie is de behandeling geschikt?


RouwHulp is een behandeling die specifiek gericht is op kinderen tussen de 8 en 18 jaar waarvan recentelijk een dierbare is overleden.Voor wie is de behandeling minder geschikt?


In sommige gevallen is de behandeling minder geschikt. Dit is bijvoorbeeld als er sprake is van een vorm van autisme, ernstige vormen van ADHD of andere gedragsstoornissen, of van een verstandelijke handicap. Daarnaast is het niet mogelijk om aan de behandeling deel te nemen als er gelijktijdig andere psychosociale hulp wordt ontvangen. Ten slotte zijn alcohol en/of drugsmisbruik door kind of ouder(s) belangrijke redenen om niet deel te kunnen nemen aan de behandeling.Uit hoeveel bijeenkomsten bestaat de behandeling?


De behandeling bestaat uit negen bijeenkomsten voor het kind en vijf bijeenkomsten voor de ouder(s).
 


Contact: info@rouwhulp.nl 0343-769154Copyright © All Rights Reserved